• heroema_enm
 • heroema_najmy
 • heroema_cafm
 • emaslider3
 • emaslider1
 • emaslider2

Komplexní nástroj
pro efektivní online správu a řízení nemovitostí EMA+

 • divider_zl
 • divider_ze
 • divider_mo

Co není měřitelné,

není řiditelné

Komplexní nástroj
pro efektivní online správu a řízení nemovitostí EMA+

 • divider_zl
 • divider_ze
 • divider_mo

Co není měřitelné,

není řiditelné

 • emaslider1
 • emaslider2
 • emaslider3
Manažerské výstupy

pro řízení, vyhodnocování a prezentaci aktuálních dat v reálném čase 

Sledování nákladů

spojených se správou majetku, spotřebou energií a nájemními vztahy

Podpora norem

v oblasti energií, revizí a řízení nájmů dle platné legislativy

Cloudové úložiště

s vysokým stupněm zabezpečení dat sdílených portálem i mobilními aplikacemi

Přehledná evidence

ploch, zařízení, odběrných míst, činností, dokumentů a smluv

Responzivní design

jednoduché ovládání a přístup k datům kdekoliv z PC, tabletu či mobilu

Sjednocení metodiky

evidování nákladů a spotřeb spravovaných organizací

Bezpečnost

s řízeným přístupem k formulářům a datům dle rolí a kompetencí

Elektronická evidence

podpora QR a čárových kódů při identifikaci zařízení, ploch i odběrných míst

Podpora integrace

na vybrané centralizované datové zdroje (AMM, ČEZ, Innogy, apod.)

Modulární řešení

zajišťující efektivitu nákladů v souladu s vašimi potřebami
 

Více vašich organizací

může být řešeno v rámci jediné aplikace

ŘEŠENÍ

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

evidence budov, zařízení a odběrných míst, analýzy nákladů a spotřeby všech druhů energií,  EnPI, predikovaná spotřeba, plánování, notifikace atd.

NÁJEMNÍ
VZTAHY

evidence nájemníků a nájemních ploch, smlouvy a dokumenty, poskytované služby, předpisy nájmů, příprava vyúčtování, atd.

FACILITY
MANAGEMENT

pasport ploch a zařízení, výkresová dokumentace a mapy, opakované činnosti, kalendář, intuitivní helpdesk dispečink požadavků pro řešitele atd.

Portál EMA+

Portál EMA+ umožňuje rychlou a efektivní online správu a prezentaci dat ve formě jednoduchého a přehledného webového prostředí. 

Díky komplexnímu řešení EMA+ získáte

detailní přehled o nákladech a spotřebách svých organizací

úspory na provozních
nákladech

vyhodnocování nákladovosti a návratnosti investic na reálných datech

přehlednou evidenci smluv, 
faktur a dokumentů

bezpečný přístup k datům 
odkudkoliv

komplexní nástroj 
pro správu a řízení majetku 
online a na jednom místě

Mějte přehled o každém spotřebiči

S Hexade SmartPlug budete mít detailní přehled nejen o celkové spotřebě celého provozu, ale i o každém spotřebiči ve vaší organizaci.  SmartPlug je plně kompatibilní s Energetickým portálem EMA+ a umožňuje automatický sběr dat i bez “chytrých” elektroměrů. 

SMARTplug_logotyp (colour, 4x)

vzdálená kontrola zásuvek přes WiFi a internet

zasuvka
BEA_0803a
BEA_0828a
BEA_0799 retuš
BEA_2025
Obchodní kontakt

Ing. Oto Petr
tel: 587333608
mobil: 724 444 496 
e-mail: oto.petr(zavinac)tescosw.cz

TESCO SW a.s. 

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
tel. 587333405
www.tescosw.cz