hero

EMA+

Komplexní nástroj pro efektivní online správu a řízení nemovitostí. 

Energetický management, Facility management, řízení údržby a správa nájmů online a na jednom místě.   

Co není měřitelné,
není řiditelné

Hlavní přínosy

streamline-icon-pie-line-graph-desktop@48x48 (1)
Manažerské výstupy

pro řízení, vyhodnocování a prezentaci aktuálních dat v reálném čase 

streamline-icon-performance-decrease-1@48x48
Sledování nákladů

spojených se správou majetku, spotřebou energií a nájemními vztahy

streamline-icon-legal-hammer@48x48 (1)
Podpora norem

v oblasti energií, revizí a řízení nájmů dle platné legislativy

streamline-icon-cloud-upload@48x48
Cloudové řešení

s vysokým stupněm zabezpečení dat sdílených portálem i mobilními aplikacemi

streamline-icon-layout-bullets@48x48
Přehledná evidence

ploch, zařízení, odběrných míst, činností, dokumentů a smluv

streamline-icon-responsive-design-1@48x48
Responzivní design

jednoduché ovládání a přístup k datům kdekoliv z PC, tabletu či mobilu

streamline-icon-synchronize-arrows-1@48x48
Sjednocení metodiky

evidování nákladů a spotřeb spravovaných organizací

streamline-icon-common-file-lock@48x48
Bezpečnost

s řízeným přístupem k formulářům a datům dle rolí a kompetencí

streamline-icon-qr-code@48x48
Elektronická evidence

podpora QR a čárových kódů při identifikaci zařízení, ploch i odběrných míst

streamline-icon-hierarchy-7@48x48
Podpora integrace

na vybrané centralizované datové zdroje (AMM, ČEZ, Innogy, apod.)

streamline-icon-layout-dashboard@48x48
Modulární řešení

zajišťující efektivitu nákladů v souladu s vašimi potřebami
 

streamline-icon-idea-strategy@48x48
Více vašich organizací

může být řešeno v rámci jediné aplikace

Zkušenosti zákazníků

Edice

Energetický management

Evidence budov, zařízení a odběrných míst, analýzy nákladů a spotřeby všech druhů energií,  EnPI, predikovaná spotřeba, plánování, notifikace atd.

Nájemní vztahy

Evidence nájemníků, nájemních ploch a zařízení k nájmu, smlouvy a další připojené dokumenty, poskytované služby, předpisy nájmů, příprava vyúčtování, atd.

Facility management

Pasport ploch a zařízení, výkresová dokumentace a mapy, opakované činnosti, kalendář, intuitivní helpdesk dispečink požadavků pro řešitele atd.

Řízení údržby

Evidence zařízení a technických míst, helpdesk, detailní pohled na náklady a vývoj hodnot KPI, meziroční hodnocení, plánovaná, prediktivní i operativní údržby, online komunikace. 

Portál EMA+

Portál EMA+ umožňuje rychlou a efektivní online správu a prezentaci dat ve formě jednoduchého a přehledného webového prostředí. 

Mějte přehled o každém spotřebiči

S Hexade SmartPlug budete mít detailní přehled nejen o celkové spotřebě celého provozu, ale i o každém spotřebiči ve vaší organizaci.  SmartPlug je plně kompatibilní s Energetickým portálem EMA+ a umožňuje automatický sběr dat i bez “chytrých” elektroměrů. 

SMARTplug_logotyp (colour, 4x)

vzdálená kontrola zásuvek přes WiFi a internet

zasuvka
BEA_0803a
BEA_0828a
BEA_0799 retuš
BEA_2025
Máte dotaz či zájem o více informací k produktu EMA+? 
Obchodní kontakt

Ing. Michal Tesařík, MBA
tel: +420 724 444 451
tescosw@tescosw.cz

TESCO SW a.s. 

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
tel. 587333405
www.tescosw.cz